Viễn, loạn thị có dùng kính áp trong đêm Ortho K được không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *